top of page
calm lake near a mountain

תהליכים עמוקים וארוכים, כמו גם תהליכים קצרי-מועד, קורים קודם כל בסביבה קשובה. אני מאמינה שדרך הקשבה טובה, מכילה ומכבדת, ריפוי יכול להתחיל

.להתרחש
:אל תוך המרחב הזה אני מביאה, לפי הצורך, כלי עבודה שונים כמו

מגע גופני- עמוק כמו עיסוי רפואי, או אנרגטי (הילינג) או עיסוי בטן, להעלאת רגשות

.מודחקים

התאמת פרחי באך- מתוך 38 תמציות באך הקיימות, אני מתאימה לכל אחד בקבוק

.תמצית בהרכב הנכון לשלב הנוכחי ובהתאם לתהליך שלו

דמיון מודרך- בשילוב מגע אנרגטי, מסע בדימיון שתומך בטיפול ומעלה תכנים מן הלא

.מודע

שיטות נוספות בפסיכותרפיה גופנית- לימוד שפת הגוף הנסתרת, תנועה, יצירה

.ותרגילים מתוך הפסיכודרמה

תיקשור- לעיתים יש צורך במידע נוסף ואפשר לבקשו מן ההדרכות. העולם הרוחני

.נוכח כל הזמן בחיי ובוודאי בטיפול שלי

-למי הטיפול מיועד
לנשים וגברים בתקופות משבר בחייהם, ליצירת צמיחה ושינוי. למי שרוצה להכיר את שפת הגוף הנסתרת שלו, להיות במגע עם המהות הפנימית וללמוד את עצמו יותר. למי שסובל מכאבים בגוף  ותופעות פיזיות שונות ורוצה לטפל בהם הן ברמה הגופנית

.והן ברמה הרגשית- מנטלית- רוחנית

bottom of page