top of page

שיטות טיפול

למי הטיפול מיועד? לנשים וגברים בתקופות משבר בחייהם, ליצירת צמיחה ושינוי. למי שרוצה להכיר את שפת הגוף הנסתרת שלו, להיות במגע עם המהות הפנימית וללמוד את עצמו יותר. למי שסובל מכאבים בגוף ותופעות פיזיות שונות ורוצה לטפל בהם הן ברמה

.הגופנית והן ברמה הרגשית- מנטלית- רוחנית

פסיכותרפיה גופנית

פסיכותרפיה גופנית הינה גישה טיפולית, המציבה במרכז ההתבוננות את הקשר שבין הגוף לנפש והמכלול הנוצר מהחיבור שביניהם .  הגוף הוא אינו המשתתף היחידי, ואף לא הנפש והרגשות שהיא נושאת עמה, אלא החיבור השלם והדינמי שבין עולם הגוף והמסרים שהוא נושא, לבין עולם הרגשות והמחשבות שלנו. כך נוצרת מערכת שלמה של מידע מוצפן, שמקבל שוב ושוב הכרה, תוקף ופרשנות מחודשת. כל חלקי המערכת הזאת מזינים זה את זה  ונוצרת  דינמיקת יחסים בין

.החלקים. כמעשה אריגה המהווה את האופן בו אנו מתנהלים בעולם

פרחי באך

הטיפול באמצעות פרחי הבאך עובד על העיקרון לפיו בני האדם מתחלקים לטיפוסים שונים באופן שהם פועלים בעולם, הן מבחינה

.מחשבתית ובעיקר מהבחינה הרגשית

שני בני אדם שונים לעולם לא יהיו זהים לחלוטין ברגשותיהם בנוגע

.לאותו האירוע שבו שניהם נכחו

התמציות מופקות מצמחים, עצים ושיחים, שהתדר האנרגטי שלהם יכול לאזן מצבים רגשיים ותודעתיים. לכל אדם יש ההרכב הייחודי הדרוש לו

.בהתאם לאופיו, דפוסי המחשבה שלו והחוויות אותן הוא חווה בחייו

אחרי שיחה אישית אוכל להתאים לך תמצית הנכונה עבורך לקידום

.התהליך הטיפולי

.פרחי באך מתאימים מאוד לילדים ואף לבעלי חיים

עיסוי רפואי


במהלך החיים מתעצב גופנו על פי כוחות הפועלים מבפנים ומבחוץ. נסיבות חיים שונות יפגשו מבנה אישיותי מסויים ויגרמו לכל אדם להתכווץ במקומות הייחודיים רק לו. מערך השרירים המכווצים נקרא גם "השיריון השרירי", מהסיבה שגם הוא שייך למערכות ההגנה של הנפש. לדוגמה: אדם דרוך וחרד בדרך כלל יעדיף שליטה בחייו על מנת להיות מוכן תמיד לבאות. מצב נפשי כזה מתבטא לרוב בכתפיים גבוהות לכיוון האוזניים באופן כרוני. בפסיכותרפיה גופנית אנחנו מטפלים ברקמות העמוקות על מנת ליצור שינוי וגמישות בחלקים התפוסים והנוקשים ובכך גם שינוי

.בתפיסת העולם ובתגובה הרגשית האוטומטית
הטיפול מתבצע במגע ישיר על העור, בליווי שמנים ארומטיים

.טבעיים לאיזון רגשי

הילינג

ריפוי באמצעות שדה האנרגיה של האדם. בין אם אתם מתחברים לרעיון זה או לא, מומלץ לנסות ולהיווכח שזה עובד!      ריפוי באמצעות שדה אנרגיה מתבצע בדרך כלל בנוכחות המטופל, כאשר הוא שוכב על מיטת טיפולים, ואני מניחה את ידיי על גופו ומנחה את שדה האנרגיה האישי שלו לזרום ביתר בריאות, לפתוח חסימות ולהתארגן באופן שיביא הקלה לגוף ולנפש.  הטיפול אינו כואב, מתבצע בלבוש מלא ובדרך כלל מעניק תחושת שלווה

.ורגיעה

הילינג

תקשור

תקשור- לעיתים יש צורך במידע נוסף ואפשר לבקשו מן

.ההדרכות. העולם הרוחני נוכח כל הזמן בחיי ובוודאי בטיפול שלי

bottom of page