top of page
חיפוש

אבל בארבעה מימדים

שבועיים וחצי מאז שאבא נפטר, ואני מנסה לעשות סדר בתחושות ובחוויות שלי, וגם כאן החוויה היא רב מימדית, בוודאי הרבה יותר מ-4. למרות זאת...

אנחנו כבר מחוברים

בשנות השישים חוקרים מתחומים שונים חברו יחד על מנת להכיר לעומקה את התודעה האנושית. כך בצומת נדירה בהיסטוריה מדענים, פסיכואנליטיקאים,...

?יצור ושמו גופנפש- מיהו

בספרו "גופנפש" מונה קן דיכטוואלד חמישה מרכיבים המשפיעים על עיצוב הגופנפש האנושי: תורשה, פעילות וחשיפה גופנית, פעילות וחשיפה רגשית...

bottom of page